Det rör sig om den andra flyktingbåten som når Alicanteprovinsen i år och kustbevakningen förde migranterna till hamnen i Alicante, där de omhändertogs och genomgick en första hälsokontroll av Röda korset. De uppges må efter omständigheterna väl, även om tre fick vårdas för mindre blessyrer. Samtliga utom en 17-åring uppges vara i myndig ålder. Deras ursprung har inte angivits av spanska medier.

Den 3 januari i år nådde en flyktingbåt kusten vid Torrevieja, med tolv personer ombord.