Tidningen Vega Baja Digital har intervjuat representanter för den lokala naturföreningen Asociación de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA). De berättar att La Mata-lagunen fungerar som en stor saltkoncentrationsbassäng. Den matas med havsvatten och när det uppnås tillräcklig salthalt överförs vattnet via en kanal till den närliggande Torrevieja-lagunen, där saltet skördas. Denna saltproduktionsdynamik leder ibland till extremt höga salthalter, vilket drastiskt minskar mängden artemia salina och därmed förekomsten av de arter som livnär sig på dem, såsom flamingos.

Traditionellt har det registrerats stora fluktuationer i populationerna av dessa fåglar, kopplade till variationer i vattennivåerna och därmed salthalten i våtmarken. Under de senaste åren har detta problem dock förvärrats, särskilt efter översvämningarna orsakade av skyfallen 2019. Då tog Torrevieja-lagunen, som har ett mycket större avrinningsområde än La Mata-lagunen, emot stora mängder regnvatten vilket försvårade saltskörden. För att sänka vattennivån i Torrevieja-lagunen överförde saltindustrin stora volymer vatten till La Mata-lagunen, vilket omvände den traditionella vattenhanteringen. Denna situation, tillsammans med låga vattennivåer i La Mata-lagunen, ledde till att flamingos och andra arter knutna till artemia salina praktiskt taget försvann.

Under de senaste veckorna har saltindustrin börjat fylla La Mata-lagunen med havsvatten genom Acequión-kanalen, vilket har lett till en gradvis återkomst av flamingos och småtärnor. Den 24 maj räknades 1.180 småtärnor i lagunen och minst 50 flamingos samt 20 gravänder. Vid senare räkningar ökade antalet flamingos betydligt, med 620 individer den 1 juni och 1.130 den 4 juni.

Trots att vattennivåerna fortfarande är mycket låga har inflödet av havsvatten minskat salthalten tillräckligt för att en betydande kläckning av artemia salina ska äga rum, vilket gynnar de fågelarter som är beroende av dem, särskilt under häckningssäsongen, enligt AHSA.