Två förlisningar blev kända 6 augusti. Vid den ena ska 40 personer ha drunknat, efter att motorn på deras båt gått sönder och passagerarna kastat sig desperat i havet efter de drivit i flera dagar. Det vittnar den troligtvis enda överlevaren på båten, som hade givit sig av från Mauretanien.

Den andra förlisningen inträffade utanför kusten vid Dajla, i Västsahara. Minst tio personer omkom och ytterligare tio kunde undsättas av marockanska fiskare.
Rutten mellan Västafrika och Kanarieöarna bedöms vara den farligaste av dem som flyktingar brukar till Spanien. Detta på grund av avståndet, strömmarna och den låga frekvensen av andra fartyg i området. Trots det har antalet flyktingbåtar ökat den senaste tiden, vilket bland annat tillskrivs hårdare bevakning av de marockanska myndigheterna vid Gibraltar Sund.

Förra året omkom officiellt 170 flyktingar, när de försökte nå Kanarieöarna.