Motiveringen till rökförbudet är risken för smittspridning, då det inte går att garantera säkerhetsavstånd till andra. De skärpta normerna på öarna gäller även en begränsning av antalet personer som får samlas i olika evenemang, speciellt på de platser som är klassade som i röd zon rent smittmässigt.