Fem av de avlidna bodde på Tenerife och en på Gran Canaria. Samtliga var mellan 72 och 87 år och uppges ha haft andra åkommor också, innan de smittades av SARS-CoV-2.

I dagsläget vårdas 270 personer för Covid-19 på sjukhus, av vilka 51 befinner sig på intensiven.