Den tilltagande rasismen på Kanarieöarna, som har lett till våldshandlingar riktade mot flyktingarna, drabbar även sedan flera månader Röda Korsets anställda och frivilliga. Tidningen El Diario berättar om hur Röda Korsets ambulans under flyktingkrisen 2006, ofta mottogs med applåder från grannarna när den var på väg till en nyanländ flyktingbåt. Befolkningen visade och uttryckte öppet sin tacksamhet för organisationens arbete.

Arbetet är fortfarande det samma men den sociala reaktionen har förändrats radikalt. De straffas för att de hjälper flyktingar som anländer till öarna. Volontärerna rekommenderas att endast bära sin uniform när det är nödvändigt. Av försiktighetsskäl på grund av risken för påhopp. De har blivit målgrupp för radikala politiska grupper. Applåderna har bytts ut mot anklagelser och skrik.

Organisationens ordförande på Kanarieöarna, Antonio Rico, har nyligen anmält trakasserierna som Röda Korset utsätts för när de utför en uppgift som centralregeringen har lagt på dem. Enligt organisationen rör det sig främst om påhopp på sociala medier, men även personligen i form av skrik, olika slags incidenter samt förebråelser.