Sedan 24 maj har hälsovårdsmyndigheten på Kanarieöarna gjort tillgängligt ett webbformulär (http://www.canariassevacuna.com där vilken invånare som helst på öarna, kan boka tid för vaccination mot Covid-19. Det vill säga alla över 16 år. Uppgifterna som ska fyllas i är fullständigt namn, DNI eller NIE samt ett mobilnummer för kontakt. Det skriver Canarias7.

Uppgifterna kommer att kontrolleras mot databasen över dem som ingår i socialförsäkringssystemet och personen ifråga mottager därefter ett sms inom en period på mellan 24 och 48 timmar. I meddelandet informeras om dag, tid samt hänvisning till någon av vaccinationsstationerna på Kanarieöarna.

Tiden som anges kommer att vara baserad på prognoserna inom vaccinationsprogrammet för varje åldersgrupp, med målet att hela befolkningen på öarna ska immuniseras under sommaren. Bokningen kan sedan ändras när vaccineringen för respektive åldersgrupp startar officiellt.