För en kort stund såg det ut som att vulkanens aktivitet stannat upp, men utbrottet har sedan återupptagits med ökad intensitet. Det har inneburit en större mängd gaser, aska och även lava som nu raserat mer än 600 hus och som på tisdagskvällen nådde havet. Det skedde vid Playa de los Guirres, i kommunen Tazacorte och efter att lavamassorna begravt den södra huvudvägen på La Palma, som gick en kilometer från kusten.

Lavamassorna har nått havet vid en ravin på ungefär hundra meters höjd och har bildat en drygt 50 meter hög klippa i havet, på den relativt grunda havsbottnen. Som väntat har stora mängder gaser utsöndrats när den mer än tusen grader heta lavan nått det salta havsvattnet och myndigheterna har uppmanat befolkningen i närområdet att hålla sig inomhus och täppa till fönster och dörrar ordentligt. Dessutom har en säkerhetsperimeter på två sjömil upprättats utanför kusten.

Enligt experter har lavan förödande effekter när den når havet. Förutom att det brukar uppstå både explosioner och gaser rubbas marinlivet i området i avsevärd bemärkelse. Studier visar att det normalt tar minst två år innan det drabbade området återupptar sin tidigare fauna.