De två främsta öarna ansluter sig till Fuerteventura, som redan befinner sig i nivå 3 sedan en vecka, medan La Palma nu går upp i nivå 2. Ju högre beredskapsnivån är desto kraftigare är restriktionerna, i syfte att bromsa spridningen av Covid-19.

I nivå 3 får maximalt sex personer samlas såväl utomhus som hemma, såvida inte alla är samboende. Barer och restauranger får endast fylla sina uteserveringar till 50 procent och inneplatserna till 33 procent. Dessutom ska verksamheterna stänga senast klockan två på natten. Nytt är att om de tillämpar krav på Covid-intyg för alla gäster kan de ha upp till 75 procent av uteplatserna tillsatta och 50 procent av de inne, samt hålla öppet till klockan tre.

En annan restriktion i nivå 3 är att alla fysiska besök i primärvården ställs in och ersätts av telefonkontakt. Undantag görs för barn, gravida kvinnor, terminalpatienter samt allvarlig sjuka enligt läkares bedömning.