Optimismen är försiktig, då tillgängliga flygstolar inte är liktydigt med bokade resor och det fortfarande finns flera osäkerhetsmoment. Dessutom väntas den höga inflationen begränsa intäkterna från turismen i år.

Nära 300.000 av de fler flygstolarna i år, jämfört med sommaren 2019, är på internationella linjer. Det är en ökning med 9,8 procent, jämfört med den senaste sommaren före pandemin. Mest har utbudet ökat för den brittiska marknaden, med 14 procent och består av totalt 1.5 miljoner flygstolar.

I den andra vågskålen finns den nordiska marknaden, där antalet flygstolar till Kanarieöarna alltjämt är 43 procent färre än sommaren 2019.