Fem av Kanarieöarna befinner sig i röd smittrisk, baserat på smittfrekvensen bland äldre än 60 år. Dessa är de enda som testas systematiskt i dagsläget, vid misstänkt smitta. Smittfrekvensen i denna åldersgrupp har stigit till 815 fall, räknat per 100.000 invånare de senaste sju dagarna. Gran Canaria har den enskilt största frekvensen, med 923 fall och räknat de senaste två veckorna är snittet på ön på 1.680.

Den senaste veckan har 1.951 nya smittfall registrerats på öarna. Samtidigt är det många fall som inte rapporteras, på grund av de i dagsläget begränsade testerna.

Särskilt bekymmersamt är att antalet inlagda patienter med Covid-19 också ökar kraftigt och nu utgör drygt tio procent av alla tillsatta bäddar. Bara på fem dagar har antalet Covid-patienter på öarna ökat med 13,7 procent, från 372 till 423. Av dessa vårdas 22 personer på intensiven.

De senaste dagarna har tio nya dödsfall av personer som var smittade av Covid-19 rapporterats. Det höjer den totala siffran på Kanarieöarna av offer för pandemin till 1.831 personer.