Det är fråga om ett jättelikt projekt som fortfarande är i planeringsstadiet och som består av en 57,8 kilometer lång tåglinje från Santa Catalina i Las Palmas till Las Meloneras (Máspalomas) längst i söder på Gran Canaria. Drygt hälften av sträckan ska gå under jord, genom både tunnlar och falska tunnlar.

Den första fasen är en av de byråkratiskt mest omständliga. Det handlar om att köpa ut sammanlagt 2,12 miljoner kvadratmeter tomt från privata ägare, för att ge plats för spåren och övriga installationer. De berörda kommunerna är Las Palmas, Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana och San Bartolomé de Tirajana. En femtedel av den berörda marken uppges i dagsläget vara byggbar, medan resten är klassad som jordbruksområde.

Enligt Canarias7 har regionmyndigheterna presenterat sträckningen och de tomter som berörs, som nu ligger ute på remiss. Den statliga budgeten för nästa år väntas ha ett anslag på en miljon euro för det inledande projekteringsarbetet och själva bygget av spåret och övrig infrastruktur kommer troligtvis till största delen att finansieras med EU-medel.