EU-utredningen offentliggörs efter att det spanska åklagarämbetet beslutat lägga ner ärendet. Anledningen till att EU nu ska granska inköpen är att munskydden skulle ha köpts med stöd av EU-fonden Feder.

En privatperson har anmält påstådda saltade räkningar för munskydd i början av pandemin, när tillgången var begränsad. Tolv olika köp misstänks ha gjorts till upp till tre gånger det normala marknadspriset.

Sedan tidigare utreder EU-åklagarna även köp av munskydd som gjordes av regionstyret i Madrid och där en av mellanhänderna var regionpresidenten Isabel Díaz Ayusos egen bror.