Under 2022 anlände 623.000 färre utländska turister till öarna än 2019, men det berodde uteslutande på Covid-restriktionerna under årets första tre månader. Under andra halvåret översteg siffrorna de från 2019, även om det inte var tillräckligt för att helt nå upp till nivån från före pandemin.

Som vanligt var den brittiska marknaden den enskilt största på öarna med mer än fem miljoner besökare, vilket var endast 1,2 procent färre än 2019. Antalet tyska turister uppgick till nästan 2,4 miljoner, 13 procent färre än före pandemin. Av de större marknaderna var den holländska den enda som lyckades slå siffrorna från 2019, med nästan 642.000 besökare (+8,1 procent).

Den skandinaviska marknaden är fortfarande långt från förpandemiska siffror, med 265.349 svenska besökare under 2022 (-45,1 procent), 293.218 norska turister (-32,6) och 345.739 danskar (-0,5).

Rekordåret hittills för Kanarieöarna är 2017, då 14,4 miljoner utländska turister besökte öarna.