Under 2023 har Spanien upplevt en markant ökning av icke-reglerade invandringar, särskilt via Kanarieöarna som stod för mer än 70 procent av totalen. Detta har lett till att landet har blivit EU:s näst största mottagare av sådan invandring, efter Italien, med en ökning på 76 procent jämfört med föregående år. De flesta av dessa migranter kom från Senegal och Gambia, och många ombord på små, farliga träbåtar. Ökningen har, enligt tidningen El País, lett till överbelastade mottagningssystem och svårigheter att hantera den stora tillströmningen av människor.

Samtidigt har Spanien sett en rekordhög nivå av asylansökningar, mer än 152.000 förra året. Majoriteten av dessa kommer från latinamerikanska länder som Venezuela, Colombia och Peru. De flesta av dessa migranter anländer som turister och ansöker om asyl vid ankomst. Det har dock uppstått problem med behandlingen av ansökningarna, med nästan 200.000 olösta fall och en låg godkännandefrekvens jämfört med EU-genomsnittet.

Även i inledningen av 2024 har den stora tillströmningen till Kanarieöarna fortsatt. På bara fem dagar nådde 1 224 personer, bland dem 59 minderåriga, öarna. På nyårsafton återfann den spanska sjöräddningen fem kroppar från en flyktingbåt där upp till 40 migranter tros ha omkommit. De överlevande ombord var från Mali och hade varit till sjöss i 15 dagar, efter att ha lämnat Mauritaniens kust.