Clavijo varnar för en negativa bild av turismen som sprids internationellt, särskilt genom tyska och brittiska medier. Samtidigt välkomnar han en sansad debatt om turismmodellen och betonar vikten av att hitta en balans som inte äventyrar öarnas ekonomi, som till stor del är avhängig av turismen. Det skriver tidningen Canarias7

Skälet till regionpresidentens utspel är en demonstration sammankallad till den 20 april på fem av öarna, med efterlysning av åtgärder för att reglera turistsektorn. Regionstyret betonar att den redan arbetar på reformer, bland annat ett bostadsdekret och en lag om semesterbostäder, för att begränsa turismens negativa inverkningar för de fastboende.

Miljöaktivister har nyligen startat en hungerstrejk mot byggprojekt i La Tejita och Adeje, vilket pekar på en växande frustration över turismens inverkan på öarna. Kritiker hävdar att exploateringen av turistsektorn lett till ökad fattigdom, arbetslöshet och social uteslutning på öarna.