Flickan föddes med Spinal muskelatrofi, en sjukdom som bryter ned musklerna och där barnen normalt inte blir äldre än två år gamla. Idairas föräldrar har dock fört en hård kamp bland annat genom sociala närverk för att samla in medel för att främja forskning kring den ovanliga sjukdomen. Idaira hade just lämnat sjukhuset efter en kris när hon överraskande avled i sömnen i sitt hem.

Familjen annonserade den tragiska nyheten på Facebook.