Navas har kungjort på Twitter kommunledningens avsikt att rädda nöjesparken, med anledning av att företagsledningen varslat samtliga 79 anställda om uppsägning. Han poängterar att kommunledningen inte kommer att tillåta att det spekuleras med anläggningen och utesluter inte ett tvångsövertagande, för att rädda verksamheten.

I oktober förra året antog fullmäktige en motion som förklarar nöjesparken som av allmänt intresse och samtidigt skyddar tomten från fastighetsspekulation. Kommunledningen befarar att ägarna avsiktligt vill lägga ned verksamheten för att bygga bostäder på platsen.

Nu väntar Víctor Navas på att förklarandet av området som av allmänt intresse ska vinna laga kraft, för att studera eventuella åtgärder som kan vidtas för att nöjesparken åter slår upp sina dörrar.

Tivoli World öppnades 1972 av den danske företagaren Bernt Olsen och är den enda fasta nöjesparken på Costa del Sol. Den firar 50 år, men har varit stängd sedan flera år på grund av omfattande skulder.