Svårigheterna i räddningsarbetet förstärks av att ingenjörsarbetet som normalt tar månader nu måste utföras på endast dagar och timmar. Dessutom har det krävts specialanpassningar för en räddningsinsats som i flera bemärkelser är unik. Det gäller exempelvis röret som ska hålla väggarna i räddningsbrunnen på plats, som svetsats ihop på rekordtid av ett företag i Murcia. Det består av tre delar, där den nedersta har en öppning i ena sidan som är 60 centimeter bred och 1,20 meter hög, som är där gruvarbetarna ska börja gräva horisontellt, mot hålet där pojken ska befinna sig.

För att hissa ned arbetarna i brunnen har en särskild kapsel också byggts på rekordtid av ett företag i Alhaurín El Grande. Gruvarbetarna är sammanlagt åtta stycken och kommer att arbeta i lag om två i taget, cirka 40 minuter vardera, på 60 meters djup. Förutom att befinna sig i klaustrofobisk miljö måste de bära syrgasutrustning som väger 14 kilo per man samt handverktyg som väger ytterligare 6-7 kilo.

Planen är att de ska gräva sig fyra meter snett uppåt. Detta för att jorden ska rinna ned av sig självt till botten av räddningsbrunnen. De befarar att de kan stöta på samma typ av hårda mineralblock som försenat borrandet av brunnen och är beredda att eventuellt tillämpa mikroexplosioner, för att spräcka sönder blocken. Det handlar främst om krita och kvarts.

Räddningsarbetet är inne på sin tionde dag och hela Spanien håller andan. Samtliga medier rapporterar kontinuerligt från platsen, flera av dem sänder live dygnet runt.