Den senaste rapporten från centralbanken delar inte den sittande regeringens tillväxtförväntningar varken för i år eller 2017. Tillväxten väntas mattas av från 3,2 procent förra året till 2,7 procent i år och 2,3 nästa år. Regeringens förväntningar är 3,0 i år respektive 2,9 2017.

Centralbanken varnar för att en avmattning kan ha en mycket negativ inverkan på budgetbalansen, med ökat underskott som resultat. Dessutom kan bristen på ny regering ytterligare förvärra situationen, om det drar ut mycket längre på tiden.