Antalet inskriva hos försäkringskassan sjönk under årets första månad med 204 865 personer, till sammanlagt 18,8 miljoner. Samtidigt steg antalet registrerade arbetslösa med 83 646, till sammanlagt 3,3 miljoner.

Januarisiffrorna brukar vara negativa på grund av den avslutade julhandeln, men årets siffror är de sämsta sedan 2013. Det sammanfaller med att den lagstadgade minimilönen i Spanien höjdes kraftigt vid årsskiftet till 900 euro i månaden. Regeringen vill dock inte koppla samman de två händelserna utan pekar snarare på att antalet tillfälliga kontrakt i december var rekordhögt och att det är många av dessa som löpt ut i januari.