Högsta domstolen har i ett prejudicerande utfall fastställt att den nya hypotekslagen som trädde i kraft i mars, även gäller retroaktivt när det handlar om vräkningar. Detta innebär att bankerna ej får vräka en hypotekstagare om de uteblivna månadsbetalningarna understiger tolv stycken.

Spanien har fått flera tillsägelser från EU-kommissionen om att hypotekslagen klart missgynnar låntagarna, något som till stor del justerats genom den nya reformen i mars.