Siffran är 1,08 procent högre än året före. Det var en måttligare ökning än tidigare år, men den nya rekordsiffran innehåller andra positiva aspekter. Det gäller inte minst att besökarna är mer utspridda under året, då antalet besökare under juli och augusti förra året var lägre än 2018.

Siffrorna från statistikbyrån INE visar vidare att intäkterna från turismen ökade i ännu större grad, med 2,82 procent jämfört med 2018. De sammanlagda intäkterna från den utländska turismen uppgick förra året till 92,2 miljarder euro.