Banco de España har presenterat en ny rapport, där den visar än ökande pessimism beträffande konsekvenserna av coronapandemin. Den menar att den negativa tillväxten i år kommer att vara på minst nio procent och kan till och med sluta runt 13 procent. I vilket fall kommer tillbakagången ej ha återvunnits i sin helhet under 2021. Centralbanken avskriver därmed den så kallade V-kurvan, där återhämtningen sker i princip lika snabbt som nedgången.

Centralbakschefen Pablo Hernández de Cos har utnyttjat sitt senaste framträdande i parlamentets finansutskott för att efterlysa en bred politisk pakt, som ska sträcka sig längre än de naturliga mandatperioderna. Detta då återhämtningen väntas bli flera regeringars uppgift. Den ackumulerade spanska statsskulden kommer nämligen av allt att döma att stiga till runt 120 procent av Spaniens BNP.
– Statsskulden är elefanten i rummet som ingen vill se och den kommer ej att försvinna enbart med EU-stöd, varnar Hernández de Cos.

Regeringschefen Pedro Sánchez har förvandlat frågan om en europeisk Marshall-plan till universallösningen på den belåning som inte minst Spanien, men även många andra EU-länder, nu drar på sig genom de ekonomiska anslag som antas för att motverka de ekonomiska effekterna av coronakrisen. Centralbankschefen poängterar dock att de enda åtgärder som krävs och som kommer att vara oundvikliga, är de som ligger i färskt, smärtsamt minne hos spanjorerna. Det handlar nämligen om åtstramningar, minskade anslag och höjda skatter. En svångrem som kan få den förra, efter finanskrisen, att framstå som en barnlek.

Enligt Pablo Hernández de Cos är Spanien i behov av grundläggande strukturella reformer. Detta på grund av den höga arbetslösheten, den svaga tillväxten och den allt äldre befolkningen. Vidare är Spanien i allt för hög grad avhängig av turistsektorn, som väntas vara en av de som kommer att drabbas värst av coronakrisen.

För att försöka finna något ljus är den spanska banksektorn bättre rustad denna gång, än inför finanskrisen och bör kunna stå emot pressen. Det är dock inte lätt att klara en tvåsiffrig negativ tillväxt och det är avgörande att återhämtningen ej dröjer för länge, för att inte även banksektorn ska hamna i kris.