Lönen, som är avsedd för särskilt utsatta familjer, ska kunna ansökas från och med 15 juni, med retroaktiv verkan från 1 juni. Regeringen uppger att hjälpen kommer att nå upp till 850 000 familjer och bidraga till att få 1,6 miljoner människor, bland dem många barn, ur fattigdom. Belastningen på statskassan beräknas till omkring tre miljarder euro om året.

Det handlar om en åtgärd som påskyndats av coronakrisen, men som är av permanent karaktär. Reformen klassas av socialministern Pablo Iglesias som den viktigaste i sitt slag sedan lagen om bistånd till dem med kroniskt behov av hjälp, Ley de Dependencia, som antogs 2007.

Spanien beräknas i dagsläget ha 12,4 procent av sin befolkning i extrem fattigdom, medan EU-genomsnittet ligger på 6,9 procent.