Fram till september uppgick försäljningen till utlandet i Málagaprovinsen till drygt 1,7 miljarder euro. Det är en ökning med 2,9 procent jämfört med samma period i fjol. Trots att Málaga kommer först på femte plats i regionen över provinsernas utrikeshandel, är Málaga tillsammans med Granada, den som mest ökat sina siffror sedan 2019. Det visar den senaste statistiken från departementet för industri, handel och turism.

På riksnivå har exporten samtidigt minskat med 12,6 procent. I Andalusien ligger minskningen på 14,5 procent. I Huelva och Cádiz har exporten rasat med mer än 20 procent. Málaga ligger dock så bra till att provinsen skulle kunna slå sitt rekord under den tid som återstår av året. Förra året stängdes med en total export på drygt 2,4 miljarder euro, vilket var den högsta siffran hittills.

I Málaga är det livsmedel från jordbruket som är den största motorn i utrikeshandeln. Det innefattar bland annat olivolja, kött och subtropiska frukter. Förra året utgjorde denna sektor drygt 50 procent av exporten. Hittills i år har den ökat till drygt 58 procent, med en omsättning på drygt en miljard euro under årets nio första månader.

Ordföranden i handelskammaren i Málaga, Sergio Cuberos, bekräftar att det har gjorts fler affärer i år jämfört med tidigare. Han menar att den ökade exporten visar på ett stort intresse hos Málagaföretagen att leta nya möjligheter och marknader utanför Spanien. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.