Planens fullständiga namn är “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española” och via denna kommer totalt 72 miljarder euro i EU-fonder att kanaliseras. En av många planerade åtgärder är att stötta de privatpersoner ekonomiskt, som genomför förbättringar i hemmet för att öka energieffektiviteten. Fastighetsägarna kommer att kunna få hjälp med mellan 35 och 100 procent av kostnaderna. Det skriver tidningen El País.

Av budgeten på 5,8 miljarder euro, planeras 70 procent att läggas på privatbostäder, medan resten ska gå till förbättring av offentliga byggnader, både statliga, regionala och kommunala. Det blir även regionerna som kommer att ansvara för att verkställa programmet, som riktar sig till privata bostadsägare.

Bidragen kan delas ut till privatpersoner, fastighetsägarföreningar och till och med till hela kvarter. Kravet för att få tillgång till subventionerna är att förbättringarna leder till energibesparingar på minst 30 procent. Exempelvis genom renovering av fasad, fönster och installationer. Det finns dock även möjlighet att inkludera förbättringar av tillgängligheten, såsom installation av en hiss.

Den maximala bidragsnivån, det vill säga hundra procent, är avsedd för marginaliserade områden där de boende själva inte har ekonomisk möjlighet alls att bekosta dylika projekt.