Sju av tio spanjorer tror inte att den ekonomiska återhämtningen kommer att ha någon effekt före 2023. Det är tio procentenheter mer än övriga EU-länder. Däremot värderar spanjorerna inte lika negativt sin personliga arbetssituation och ekonomi, vilket tyder på att de främst är mer pessimistiska än det europeiska genomsnittet när det gäller strukturella problem i ekonomin. Det skriver tidningen Diario Sur.

Enligt Juan González Barba, statssekreterare för EU, har det stora stödpaketet till Spanien, det näst största i unionen efter Italien, lett till att spanjorerna har en känsla av att landets utmaningar är större än för andra länder. Han beklagar även att återhämtningsplanen i Spanien varit föremål för mer kritik än i länder där planen har ett mer nationellt fokus.

Trots allt är spanjorerna mer optimistiska när det gäller de ekonomiska förväntningarna på framtiden, än det europeiska genomsnittet. När det gäller sysselsättningen tror 34 procent att situationen i Spanien kommer att vara bättre om ett år än den är nu, jämfört med 27 procent i EU. En tredjedel av spanjorerna tror även att den allmänna ekonomiska situationen i landet kommer att vara bättre om ett år, fyra procentenheter över EU-snittet.

Bland spanjorerna betraktar 70 procent vaccinen som bästa vägen att sätta stopp för både pandemin och den ekonomiska krisen. Mer än hälften av spanjorerna (54 procent) vill vaccinera sig snarast möjligt vilket är elva procentenheter över EU-snittet. Endast sex procent av spanjorerna, jämfört med EU-snittet på tolv procent, vill inte vaccinera sig alls mot Covid-19.