Siffrorna är knapphändiga, men flera finansiella institut pekar på att stödet för att dra igång den spanska ekonomin efter pandemin inte når ut med önskvärd hastighet. De hittills bekräftade investeringarna för 2021 och 2022 motsvarar endast 23 procent av den totala hjälpen på 52,15 miljarder som Spanien ska erhålla.

Både spanska centralbanken och kontrollorganet Airef anger att stödet dröjer mer än önskvärt att implementeras. Framför allt tar det dit att nå ut till den privata sektorn, En förklaring är dess omfattning, då det rör sig om upp till hälften av landets normala investeringsbudget.

De autonoma regionerna förvaltar 40 procent av EU-stödet och det är oklart om implementeringen är snarlik där, jämfört med på statlig nivå.