Mellan januari och mars registrerade statskassan ett underskott på endast 0,35 procent av bruttoinlandsprodukten. Det var 77 procent lägre än de 1,38 procent som registrerades under det första kvartalet förra året. Konkret var underskottet drygt 16 miljarder euro lägre.

Den främsta orsaken till den förbättrade budgetsituationen var en ökning av de statliga intäkterna, genom i första hand skatter. Dessa var 17,4 procent högre än förra året, medan utgifterna sänktes med 4,3 procent.

Statistiken omfattar den statliga förvaltningen och de autonoma regionerna, men inkluderar inte kommunerna. De flesta av de autonoma förvaltningarna registrerar i dagsläget ett överskott i sina finanser, tack vare de många subventionerna på grund av pandemin. De enda regioner som redovisar underskott är enligt El País Katalonien, Balearerna, Castilla-La Mancha, Valencia och Murcia.

Under samma period var försäkringskassans underskott hälften så stort som förra året. Det uppgick till 1,107 miljarder euro, mot 2,120 miljarder under första kvartalet 2021. Anledningen till den nedgången tillskrivs kraftigt minskade utlägg i pandemistöd till tillfälligt permitterade.