Vid ett framträdande i parlamentet uppgav Hernández de Cos att siffrorna inte går ihop. Han motsade i och med det ministern för försäkringskassan José Luís Escrivá, som försvarar den nuvarande pensionsmodellen.

Centralbankschefen pekar på att andelen pensionärer enbart kommer att fortsätta öka, i förhållande till den yrkesverksamma befolkningen. Genom inflationsanpassningen, som garanterar pensionärernas köpkraft, uppstår ett enormt hål i statsfinanserna.

Den kalkyl som gjorts av centralbanken är att den nuvarande modellen kommer att öka de statliga utgifterna för pensionerna med mer än 40 miljarder euro, fram till 2050. Det motsvarar mellan 3,2 och 3,5 procentenheter av Spaniens årliga budget eller hela 40 procent av intäkterna från inkomstskatten.