Siffran är 0,4 procentenheter högre än i maj. Även om inflationen inte är fullt lika hög som i mars, då den stack iväg till 9,8 procent, är den fortfarande mycket hög. Regeringen räknar dock med att kunna pressa ned den upp till en procentenhet, genom det tak på gaspriserna som börjar tillämpas från och med 15 juni.

Det som bekymrar ekonomiska analytiker mest är att att den underliggande inflationen ligger på 4,9 procent, efter att priset på energi, bränsle och färska livsmedel räknats bort. Det betyder nämligen att prisstegringarna är djupt rotade och inte så konjunkturella som regeringen försöker åberopa.