Många abonnenter med så kallad reglerad taxa, det vill säga den variabla, har stirrat oförstående på dygnspriserna sedan pristaket på gas började tillämpas 15 juni. Anledningen är att timspriserna tvärtom mot vad som utlovats, stigit. Detta skylls att förbrukningen av gas för energibruk är den högsta på 14 år, just när det nya, tillfälliga systemet införs.

Officiellt sjönk marknadspriset på energin från 14 till 15 juni med hela 23 procent, men abonnentpriset var däremot något högre. Påföljande dag steg marknadspriset med omkring fem procent, medan konsumentpriset stack iväg. Anledningen är dels att elproducenterna kompenseras för pristaket på gas och dels att det inte har behövts en så stor andel gas för energiproduktion på 14 år. Den uppgick 16 juni till hela 48 procent, mot 22 procent veckan före.

Förklaringen till att det behövts så mycket gas de senaste dagarna beror i sin tur på ett flertal faktorer. En är att elkonsumtionen är särskilt hög på grund av den tidiga och utdragna värmeböljan, som gör att luftkonditioneringsaggregaten går för full maskin. Samtidigt alstras ovanligt lite vind- och solenergi. I det första fallet för att det inte blåser och i det andra för att solceller paradoxalt nog fungerar sämre när temperaturen överstiger 25 grader. På många håll i Spanien har termometern legar nära 40-gradersstrecket, vilket inte gynnar solaggregaten.

Alla dessa faktorer har medfört att kompensationen till energiproducenterna till en början varit avsevärt högre än vad som väntas vara normalt. Och det är abonnenterna som står för den notan. Energiministern Teresa Ribera uppger däremot att utan pristaket hade marknadspriset på el de senaste dagarna varit 75 euro högre, räknat per megawattimme.

Det kan förefalla som en klen tröst för de 40 procent hushåll i Spanien som har variabel taxa och som hade sett fram emot en betydande lättnad av sina elkostnader från och med 15 juni. Abonnenter på Endesa gick från en genomsnittlig dygnstaxa 14 juni på 29,15 cent per kilowattimme till 30,66 cent 15 juni och till hela 35 cent på torsdagen 16 juni.