Spaniens ekonomi växer snabbast av alla EU-länder, men gör det efter ett betydligt större ras under pandemin än det som upplevts av andra medlemsländer. Det gör att Spanien visserligen inte befinns vara i fara för en recession, men däremot dröjer återhämtningen efter pandemin ytterligare.

IMF skriver i sin senaste prognos ner tillväxtförväntningarna för EU generellt, på grund av kriget i Ukraina och den höga inflationen, som bland annat lett till att Europeiska centralbanken nyligen höjt styrräntan till 0,5 procent. Nu väntas ekonomin i Spanien växa i år med 4,0 procent och 2023 med 2,0 procent, mot tidigare beräkningar på 4,8 respektive 3,3.

Även den spanska regeringen skriver ned sina tillväxtförväntningar för nästa år, från 3,5 till 2,7 procent, men behåller prognosen för i år, som ligger på 4,3 procent. Samtidigt har ministerrådet antagit budgettaket, som ska ligga till grund för budgetpropositionen för 2023. Det ligger på sammanlagt 198,221 miljarder euro, vilket är 1,1 procent mer än det senaste taket och därmed tredje året i rad som det slår rekord.