Finansministern Nadia Calviño har lyckats ro i hamn ett avtal med banksektorn, efter att förhandlingarna varit låsta i många veckor. Överenskommelsen innebär att familjer med en årsinkomst på maximalt 29.400 euro om året kan beviljas lättnader i sina låneavtal. Det kan gälla allt från gynnsamma villkor för uppskov och tidigare likvidation av hypotekslånet till fast ränta eller ett räntetak.

Åtgärderna går bland annat via en uppdatering av avtalet om god banksed, som avtalades 2012 med anledning av finanskrisen. Då fokuserades främst på de enskilda hushållens ekonomiska situation, medan det nu i större utsträckning är makroekonomiska siffror och i första hand den stigande hypoteksräntan som motiverar lättnader.

En av åtgärderna är att låntagare lättare ska kunna omvandla sina hypotekskontrakt från rörlig till fast ränta. Erbjudandet kommer i första hand gälla dem vars hypotekskostnader överstiger 30 procent av de totala intäkterna och som upplevt en höjning av sina hypotek med mer än 20 procent, på grund av den stigande räntan. Avtalet om god banksed är inte obligatoriskt för de olika bankerna, men väl bindande för dem som skriver under det.

Enligt regeringen är uppemot en miljon familjer i Spanien med hypotekslån i farozonen eller redan i en sådan situation att de inte klarar att täcka sina amorteringar.