Sammanlagt tolv olika grupper röstade för budgetpropositionen, som fick stöd av 188 ledamöter mot 158 nej-röster från högerpartierna. Fortfarande återstår behandlingen av budgeten i senaten, men där väntas få justeringar innan det slutgiltiga godkännandet. Det är den tredje budgeten som antas under den nuvarande koalitionsregeringen, efter en månads intensiva förhandlingar med en rad olika partier.

Slutligen säkrade regeringen stöd från fler grupper i parlamentet än det absolut nödvändiga, vilket ses som en stor seger för skatteministern María Jesús Montero och regeringschefen Pedro Sánchez. Med budgeten i hamn liksom ett flertal lagreformer, några mycket kontroversiella, har Sánchez säkrat resten av mandatperioden och kan inrikta sig nästa år på kampanjerna till kommun- och regionvalen i maj liksom parlamentsvalet, som ännu inte har ett fastställt datum.

Jämte budgetpropositionen gick flera lagreformer sent på torsdagen igenom den första instansen i parlamentet. Det gäller bland en särskild skatt för såväl energibolag och banker, som på privata förmögenheter som överstiger tre miljoner euro. Dessa statliga intäkter ska brukas för att täcka en flertal skattelättnader och stöd till de som drabbas hårdast av den höga inflationen.

Andra lagförslag som regeringen lyckats förankra är bland annat det om att slopa termen uppror från brottsbalken. Det har väckt ett ramaskri hos oppositionen som ser det som en eftergift gentemot de katalanska separatisterna, vars ledare dömdes baserat främst på denna brottsbenämning. Likaså har regeringen kritiserats hårt av såväl Partido Popular som Vox för att den i utbyte för stöd från baskiska Bildu accepterat att överföra ansvaret för trafikbevakningen i Navarra från Guardia Civil till regionpolisen. Flera ministrar har svarat på kritiken genom att påminna om att den tidigare regeringschefen José María Aznar (PP) överförde ansvaret för trafikbevakningen i Katalonien till regionmyndigheterna.