Den senaste enkäten från sociologiska institutet CIS speglar en paradox som inte är någon nyhet och som inte heller är något unikt för Spanien. Den består i en avsevärt mer pessimistisk syn på finanserna i landet än den egna ekonomin. Det framgår av att medan 73,2 procent av de tillfrågade uppger att de upplever den ekonomiska situationen i Spanien som dålig eller mycket dålig, så tillskriver endast 25,3 procent denna situation privat. Tvärtom uppger mer än hälften av de tillfrågade, 59,9 procent, att deras egen ekonomi är god och tre procent säger att den till och med är mycket god.

Enligt El País är det fråga om ett fenomen som gällt sedan dessa studier startades 2010 och som förekommer i många andra länder. Enligt den senaste EU-barometern uppger 70 procent av deras privatekonomi är god, medan endast 34 procent anser detsamma om hemlandets ekonomi.