För andra året i rad installerades under 2022 dubbelt så många solcellspaneler som föregående år. Egenkonsumtionen i Spanien ökade på tolv månader från drygt 2,5 gigawattimmar till mer än 5,2. Tendensen överträffar alla förväntningar och har accelererats av kriget i Ukraina och den medföljande energikrisen.

Det spanska energidepartementet satte 2021 upp som mål att Spanien till 2030 ska ha en kapacitet för privat alstring av solenergi på minst nio gigawattimmar. Den mest optimistiska förväntningen då var att kunna komma upp i 14 GW, något som med nuvarande tendens kommer att överskridas.

I dagsläget har mer än 200.000 spanska hushåll egna solcellspaneler. Nära hälften av de som installerades under förra året var i industrier, 32 procent i privata bostäder och 20 procent hos företag. Endast en procent av installationerna var isolerade, det vill säga som inte är anslutna till det allmänna elnätet. Det skriver El País.

Förutom energikrisen anges som skäl till den stora efterfrågan på solcellspaneler de hävda restriktionerna och tillgången till subventioner för denna typ av installationer. Baskien är den enda autonoma regionen som fortfarande kräver särskilt bygglov för att installera solcellspaneler och den avgift som infördes av den förra PP-regeringen, den så kallade solskatten, har slopats.

Nästa steg i expansionen av privata solcellspaneler väntas bli när boendeföreningarna på allvar börjar sätta upp kollektiva paneler, där medlemmarna delar på kostnaderna och de framtida besparingarna.