Efter två raka kvartal med stigande arbetslöshet är den totala siffran åter över tremiljonersstrecket. Andelen arbetslösa steg från 12,67 till 12,87 procent, vilket dock är mindre än de 13,33 som gällde för exakt ett år sedan.

Kvartalssiffrorna är de som ligger till grund för EU-jämförelser och de räknar in även arbetslösa som inte är registrerade hos arbetsförmedlingen. Det är förklaringen till att enkäten som regel anger större arbetslöshet än månadssiffrorna från arbetsförmedlingen. Vid början av förra året lyckades antalet arbetslösa sjunka under tre miljoner för första gången på 14 år, men det faktum att gränsen åter överskrivits pekar enligt en del analytiker på att Spanien står inför ett strukturellt problem.

En positiv siffra var att antalet inskrivna hos försäkringskassan Seguridad Social stigit på ett år med 279.000 personer, trots en minskning under årets sista kvartal med 81.800. Total uppgick den sysselsatta befolkningen vid årsskiftet till drygt 20,46 miljoner, vilket är den högsta siffran på 15 år. Vidare är antalet inskrivna kvinnor hos försäkringskassan fler än någonsin.

Statistiken visar också att av alla anställningskontrakt förra året var 14.256.800 fasta jobb. Det var 1.591.000 fler än året före, vilket främst tillskrivs arbetsmarknadsreformen förra årsskiftet.