De justerade inflationssiffrorna för februari är något lägre än de preliminära, men de visar att livsmedelspriserna fortsätter stiga. Livsmedel och icke alkoholhaltiga drycker steg under årets andra månad mer på årsbasis än i januari, när ökningen var på 15,4 procent. Detta trots regeringens försök att bromsa utvecklingen genom momssänkningar på basvaror och uppmaningar till livsmedelskedjorna att frysa priset på utvalda produkter.

Det är framför allt priset på färskvaror som grönsaker och frukt liksom på baljväxter som pressat upp livsmedelspriserna i februari. Det är nu elva månader i rad som den procentuella prisökningen på mat är tvåsiffrig, räknat på årsbasis.

Inflationen hamnade i februari på 6,0 procent på årsbasis och den underliggande inflationen på 7,6 procent. Båda siffrorna var 0,1 procent lägre än den preliminära beräkningen, men livsmedelspriserna stiger alltså mer än dubbelt så mycket.