De definitiva siffrorna bekräftas som vanligt i mitten av efterföljande månad, men tendensen är klart positiv. Tre huvudskäl anges som förklarar den kraftiga nedgången i maj. I första hand har bränslepriserna fortsatt att sjunka och är nu lägre än före Rysslands invasion av Ukraina. Ett flertal livsmedelspriser har också legat still eller till och med sjunkit. Det tredje skälet är jämförelsen med maj förra året, då inflationen steg kraftigt.

Den underliggande inflationen sjunker inte lika mycket och är fortfarande högre. Preliminärt föll dock även siffran där priset på energi och färska livsmedel inte är inkluderad med 0,5 procentenheter i maj. Den skulle därmed hamna på 6,1 procent.