Höjningen baseras på den nuvarande lagstiftningen, som kopplar pensionernas värdejustering till inflationstakten. Inflationen hamnade i november preliminärt på 3,2 procent. Reformen från 2021 eliminerade den så kallade hållbarhetsfaktorn, som infördes av Partido Popular 2013 och som slopade den garanterade inflationsanpassningen.

För pensionärer med de lägsta och icke bidragsbaserade pensionerna väntas en ännu större ökning, på omkring 6,8 procent. Det baseras på regeringens långsiktiga plan att höja pensionerna över fattigdomsgränsen fram till 2027. Exakt hur mycket dessa pensioner kommer att stiga är ännu inte officiellt bekräftat, men en uppskattning i oktober antydde en höjning från 13.527 euro till 14.453 euro årligen för vissa pensionärer.

De statliga utgifterna för pensionerna nådde i november en ny rekordnivå på 12,1 miljarder euro, vilket motsvarar 11,5 procent av landets BNP. Detta markerar en fortsatt ökning jämfört med tidigare år, pådrivet av en accelererande inflation 2022 och åldrande befolkning. Trenden väntas bestå och fortsätta utöva tryck på statskassan.