Trots en minskning av arbetslösheten sjönk även antalet sysselsatta, med omkring 12.000 personer. Per 1 december fanns 20,8 miljoner inskrivna hos försäkringskassan, Seguridad Social, vilket fortfarande är en rekordhög siffra för november.

Det var främst inom hotell- och restaurangbranschen som sysselsättningen föll, med 116.000 personer. Det motsvarade en nedgång med 7,7 procent. Det kompenserades av andra sektorer, som utbildning, där antalet anställda ökade med 38.000 personer. Detta förklaras med säsongsanställningar, där många lärare blir arbetslösa under sommaren och återvänder till arbetet vid läsårets början.