Med en dag kvar av månaden var medelvärdet på Euribor 3,688 procent, en minskning med 0,334 procentenheter jämfört med november. Det är den största nedgången i en enskild månad sedan 2009. Den följer efter mindre svängningar som observerades under sommaren och blir mer märkbar med vinterns ankomst. Marknaderna räknar med att Europeiska centralbanken (ECB) inte kommer att höja de officiella räntorna ytterligare och kan till och med sänka dem någon gång under 2024. Det skriver tidningen El País.

För en genomsnittlig bolånetagare med ett lån på 145.510 euro, med en återbetalningstid på 24 år (enligt data från statistikinstitutet INE från 2022), skulle månadskostnaden öka med 38,4 euro om lånet tecknades i december 2022 med en ränta på Euribor plus en procentenhet. Detta motsvarar en årlig ökning på nästan 461 euro, en höjning som är mindre än fem procent och den minsta sedan mars förra året. Även om Euribor sjunkit denna månad ligger indikatorn fortfarande över nivån tolv månader tidigare. Dock ligger den under snittet för de senaste åtta månaderna, vilket innebär att de som räknar om sina lån oftare (vilket inte är vanligt) kommer att se en minskning.

Euribors rörelser i december är till stor del baserade på förväntningar. Det är nämligen en teoretisk indikator som visar till vilken ränta som banker i eurozonen skulle vara villiga att låna ut pengar till varandra. Denna hypotetiska situation, baserad på en återbetalningsperiod på tolv månader, är den referens de flesta variabla bolån i Spanien använder för att beräkna sina kostnader. Den aktuella situationen och bankernas förväntningar på ECB:s framtida räntebeslut är avgörande. Även om Euribor inte är bunden till ECB:s räntor, tenderar den att efterlikna dem.

Under det första halvåret förra året började Euribor stiga kraftigt, trots att ECB inte ändrade sin räntepolitik förrän i juli för att justera den ultralåga räntepolitiken som varit rådande i eurozonen under ett decennium. Sedan dess har det tillämpats bland de mest drastiska förändringarna i penningpolitiken, med tio på varandra följande höjningar och Euribor har följt med. Men vid ECB:s möte i oktober och december gjordes inga ändringar, vilket leder till spekulationer om att räntetoppen har nåtts och frågan är nu hur länge de förblir på denna nivå innan de börjar sjunka. Bankerna tror att den officiella penningpolitiska räntan kommer att minska inom ett år, vilket påverkar Euribors tolvmånaders nivå.