Momsen på el sänktes för drygt två år sedan, när energipriserna började stiga kraftigt som en konsekvens av bland annat kriget i Ukraina. Vid årsskiftet höjde regeringen momsen från fem till tio procent och bara tre månader senare är den åter tillbaka på ordinarie 21 procent. Anledningen är de kraftigt sjunkande energipriserna.

I februari låg marknadspriset på i genomsnitt 40 euro per megawattimme, efter att ha legat på 74,1 euro i januari. Gynnsamma väderförhållanden för inte minst vindkraft har bidragit till de fallande priserna. Måttstocken som regeringen haft för att bibehålla en reducerad moms var så länge marknadspriset översteg 45 euro per megawattimme.

Momshöjningen omfattar de som har en kapacitet på mindre än tio kilowatt. Det utgör en majoritet av abonnenterna och de första som kommer att känna av den kraftiga höjningen av momsen är de med variabel taxa. De som har fast kontrakt på den så kallade fria marknaden kommer att uppleva en höjning när det är dags att förnya årskontraktet.

Den reducerade momsen på gas bibehålls däremot hela mars månad, på tio procent.