Enligt en studie som tagits fram av den spanska byggsektorn och konsultfirman PricewaterhouseCoopers (PwC) genererade de återkommande turisterna över 105.000 jobb i Spanien under 2022. Turismen är en grundläggande sektor för den spanska ekonomin och 2023 året slog Spanien rekord i antal utländska besökare, med fler än 85 miljoner personer som vistades på hotell, campingplatser eller hyreslägenheter i Spanien. Men många även i sina egna hus. Utlänningar utgör numera en viktig del av fastighetsmarknaden och den ledande branschorganisationen för utvecklare, APCE España, vill att myndigheterna ska vara medvetna om detta. Det skriver tidningen El País.

En studie som beställts från konsultföretaget PwC anger att turister som skaffar sina egna hem i Spanien, både genom köpet av själva bostaden och de efterföljande utgifterna, bidrar med 6,3 miljarder euro till Spaniens bruttonationalprodukt, direkt och indirekt. Enbart den direkta effekten, som överstiger 2,7 miljarder, är större än vad som exempelvis omsätts av den inhemska textilindustrin eller trä- och korkindustrin. Skatteintäkterna beräknas till 3,2 miljarder euro, varav mer än 1,8 miljarder kommer från nybyggnation.

PwC har analyserat både den effekt som årligen genereras av bostadsköp av turister och intäkterna från de återkommande besöken till bostaden. Den huvudsakliga källan har varit registerstatistik och rapporter om turistsektorn från statistikinstitutet INE.

Studien är begränsad till 2022 eftersom det ännu saknas tillräckliga uppgifter för att göra samma analys för 2023. Dock hålls det som troligt att effekten av turisterna med eget boende var ännu större förra året. Även om köp av bostäder av utlänningar minskade något 2023, enligt preliminära siffror, ökade både antalet besök och genomsnittliga utgifter kraftigt, jämfört med 2022.