Det är mellan klockan klockan 14 och 17 på tisdagen som marknadspriset på el är på -0,01 euro per megawattimme. Med ett genomsnittspris under dygnet på 2,76 euro per megawattimme är elpriset för abonnenter med rörlig taxa noll euro, eller nära noll, från midnatt till 20:00. Priset väntas dock öka kraftigt till 21,43 euro/MWh mellan 21:00 och 22:00.

Det bör noteras att även om vissa timmar i elmarknaden (poolen) visar noll euro innebär detta inte att elen är kostnadsfri för konsumenter med så kallad reglerad tariff. De inkluderar nämligen andra kostnader som transport och distribution, främjande av förnybar energi samt återbetalningar till elbolagen för att täcka tidigare underskott.