Den nya spanska reformen av arbetslöshetsstödet, som nyligen undertecknats av arbetsmarknadsministern Yolanda Díaz, innehåller flera nyckelförändringar för att stärka skyddsnätet för arbetslösa. I det nya förslaget höjs stödet från 480 till 570 euro månadsvis under de första sex månaderna, en ökning som berör de flesta mottagarna av stöd. För äldre arbetslösa, över 52 år, kvarstår bidragsgrunden på 125 procent av tidigare inkomst. Det skriver tidningen El País.

Förändringarna inkluderar även en utvidgning av vilka som kan mottaga stöd, bland dem personer under 45 år utan familjeförsörjningsbörda och tidigare arbetslösa inom jordbrukssektorn i hela Spanien. Tidigare var denna hjälp begränsad till specifika regioner som Andalusien och Extremadura.

En avgörande punkt i reformen är den nya regeln som möjliggör att arbetslöshetsstödet kan kombineras med inkomst från anställning, antingen heltid eller deltid. Detta innebär att en person kan fortsätta att motta en del av sitt arbetslöshetsstöd samtidigt som de arbetar, vilket främjar en smidigare återgång till arbetsmarknaden. Kompatibilitetsregeln tillämpas i upp till 180 dagar och justeras efter arbetstidens omfattning.

Trots att reformen välkomnas av fackföreningarna har de ledande arbetsgivarorganisationerna CEOE och Cepyme tagit avstånd från den. Dessa kritiserar bristen på konsensus. Arbetsgivarorganisationerna efterlyser förbättringar i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och i stödet för arbetsgivare att hitta kvalificerad arbetskraft.

Reformens slutliga genomförande och juridiska form är fortfarande oklar, med en pågående debatt om huruvida den ska införas via dekret, vilket skulle leda till snabbare implementering, eller genom en mer omfattande lagstiftningsprocess. Detta kommer att avgöras inom de närmaste veckorna och är avgörande för när förändringarna träder i kraft.