Bensinpriset i Spanien låg den senaste veckan på i genomsnitt 1,68 euro per liter. Det var en beskedlig minskning med 0,1 procent jämfört med veckan före, men den första på fyra månader. Dieselpriser radar å sin sida upp tre raka nedgångar och minskade den senaste veckan med 0,6 procent till 1,53 euro per liter. Totalt har bensinpriset ökat med nästan tio procent sedan början av året, medan dieselpriset ökat med 2,5 procent. Det skriver tidningen El País.

Kostnaden för att fylla en genomsnittlig bensintank (55 liter) är i dagsläget cirka 92,7 euro, vilket är 4,70 euro mer än för ett år sedan. För dieselbilar är kostnaden för att fylla tanken nu 84,2 euro, en ökning med 5,30 euro jämfört med i början av maj 2023.

Snittet inom EU ligger för bensinpriset på 1,85 euro per liter och för dieselpriset på 1,67 euro. Liksom i Spanien har den senaste veckan också präglats av prissänkningar över hela kontinenten. Priserna på drivmedel påverkas i huvudsak av tre faktorer: oljepriserna, raffinaderikostnaderna samt skatter. Medan skattesatserna förblir stabila, är det oljepriserna och raffinaderierna som styr prisutvecklingen.