Sedan mars 2014 har priset per kvadratmeter i Spanien stigit med 34,56 procent, från 1.658 euro till 2.231. Under samma period har medellönerna ökat med endast 23,68 procent, vilket innebär att prisökningen på bostäder varit elva procentenheter högre än löneökningen. Detta försvårar för individer och familjer att ta steget in på bostadsmarknaden och tvingar många att söka boende på en redan pressad hyresmarknad.

Enligt tidningen El País är den stigande andelen boendekostnader en nationell trend som drabbar främst unga och låginkomsttagare. Dessa får det allt svårare att finansiera ett eget boende, vilket ökar deras beroende av hyresmarknaden där priserna också stiger kraftigt.

I Baskien, Balearerna och Madrid har kvadratmeterpriset stigit som mest, så pass att kvadratmeterpriset på Balearerna och i Madrid nu överstiger 4.000 euro. Det är nästan dubbelt så mycket, jämfört med för tio år sedan.

Trots nyligen avtalade löneökningar mellan fackförbunden och arbetsgivarna på tio procent över tre år, kvarstår problemet med bostadspriser som stiger snabbare än lönerna. Det är ett grundläggande problem som inte bara har någon tydlig lösning, utan som förvärras för var dag som går.